Proje Faaliyetleri

 

Kısa adı SIHHAT olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” Projesinin süresi 36 ay olup, eylem planının 1 Aralık 2016’da başlayarak 1 Aralık 2019 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. SIHHAT projesinin genel hedefi; Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda Bakanlığımız tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ana hatlarıyla; projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 28 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek 2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmüştür.

SIHHAT Projesi ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

No

Proje Ana Faaliyet Başlıkları

1

Göçmen Sağlığı Birimlerinin Kurulması ve İşletilmesi

2

İkinci Basamak Sağlık Tesislerine Tıbbi Cihaz Sağlanması

3

Bağışıklama faaliyetlerinin desteklenmesi

4

960 Hasta Yönlendirme Personeli İstihdamı

5

Yoğun Bakım Ünitesi Kapasitesinin Desteklenmesi

6

Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi

7

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi (Mobil Sağlık Araçları)

8

Suriyeli Misafirlerin Sağlık Okur-Yazarlığının Geliştirilmesi

9

Proje Teknik Destek Ekibi Oluşturulması

10

Sağlık Personeli Eğitimleri

11

Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (10 Adet TRSM Açılması)

12

Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (D-Vit, Demir Preparatı Desteği)

 

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç karışıklıklarda, aralarında sivillerin de bulunduğu, en az 400 bin insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan yardıma muhtaç hale gelmiş; 6,1 milyon insan yerinden edilirken 4,8 milyon insan ise kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan “Açık Kapı Politikası” uygulamış ve onlara “Geçici Koruma Statüsü” vermiştir. Geçici Koruma altında yer alan Suriyelilere yönelik Sağlık hizmetleri, 04.11.2015 tarihli ve 9648 Sayılı Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslara Ait Yönerge doğrultusunda sunulmaktadır.   Türkiye’de kayıt altında bulunan ve geçici kimlik numarası almış olan Suriyeliler acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Geçici kimlik numarası almamış olanlara ise Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. SIHHAT Projesi vesilesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından hâlihazırda sunulmakta olan bu geniş kapsamlı hizmetlere Avrupa Birliği de katkı sağlama imkânı bulmuştur.

Proje kapsamında, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak uygulamaya geçirilecek olan tedbirler ise özetle aşağıdaki gibidir:

  • 178 göçmen sağlığı merkezi kurularak hizmete sunulacaktır.
  • Aralarında Suriyelilerinde yer alacağı 790 doktor, 790 hemşire,  84 teknisyen, 300 destek personeli, Türkçe ve Arapça bilen 960 hasta rehberi ve 26 şoför istihdam edilerek göçmen sağlık merkezlerinde, mobil sağlık birimlerinde ve ihtiyaç duyulan ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalıştırılacaktır.
  • Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı 28 vilayetteki ikinci basamak sağlık kuruluşları tıbbi donanım bakımından güçlendirilecektir.
  • Mevcut mobil sağlık ünitelerine ilaveten 26 mobil sağlık ünitesi ve 5 mobil kanser tarama ünitesi sağlanacaktır
  • Suriyeli mülteci nüfusunun en yüksek ya da yoğun olduğu illerde 10 toplum ruh sağlığı merkezi açılacaktır.
  • Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı 28 vilayetteki ikinci basamak sağlık tesisinde yeni doğan, pediatri ve yetişkinler için yoğun bakım üniteleri oluşturulacak ve özel ekipmanların sağlanması yoluyla yoğun bakım ünitelerinin işleyişi iyileştirilecektir.
  • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için 6.255.000 doz aşı ve 270.000 çocuk ve gebe kadın için D Vitamini ve Demir takviyesi sağlanacaktır.
  • Yaklaşık 750.000 Suriyeli kadın ve 600.000 erkeğe üreme sağlığı hizmetleri sunulacaktır.
  • Geçici koruma altındaki Suriyelilerle doğrudan çalışan 2520 sağlık personeline muhtelif mesleki konularda eğitimler verilecektir.