SIHHAT Projesi kapsamında toplam 2520 sağlık çalışanına yönelik tasarlanan eğitimlerin 9. turu İstanbul’da 1-2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 kişinin katıldığı eğitimler interaktif bir yöntemle yapıldı. Eğitim ilk gün açılış oturumuyla başladı ve katılımcıların görüş ve önerilerini ilgili uzmanlarla paylaştığı panel oturumuyla devam etti. İkinci ve üçüncü gün ilgili uzmanlar tarafından verilen eğitim sunumlarının ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.

SIHHAT Projesi Sağlık Eğitimleri kapsamında sağlık çalışanlarına kültürlerarası iletişim, iletişim becerileri, ruh sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar, stres yönetimi, üreme sağlığı, hijyen ve çevre sağlığı, bebek, çocuk ve ergen sağlığı gibi modüller işleniyor.