resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ (SIHHAT-2) PROJESİ (IPA 2020/417-911)

"MÜTERCİM – TERCÜMAN" İSTİHDAM İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2020/417-911sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (SIHHAT-2) Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere “Mütercim -Tercüman” istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 15 Aralık 2023’tür.

17.10.2022 tarihinde yayınlanmış olan ilana kriterlere uygun yeterli başvuru alınamadığından daha önce başvuran ve asgari nitelikleri taşıyan adayların hakları saklı kalmak üzere ilan süreci yeniden başlatılmıştır. İlk ilan başvurusu için sistemden referans numarası almış adayların bu ilana yeniden başvurmalarına gerek olmamakla birlikte, çift referans numarası alan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

TERCÜMAN (ARAPÇA)

Genel İş Tanımı:

 • Hastaya ve/veya sağlık merkezi çalışanlarına Arapça dilinde yazılı ve sözlü çeviri, iletişim ve rehberlik yapmak.
 • Gerekli hallerde, başvuran hastaları ve hasta yakınlarını karşılamak, ilk kayda yönlendirmek ve/veya kayıt işlemlerini yapmak, yaptırmak.
 • İhtiyaç halinde, hastayı muayene odasına almak.
 • Hastanın sosyo-kültürel (beslenme alışkanlıkları, inanç, beden dili algıları, kişiler arası iletişim vb.) özellikleri hakkında sağlık merkezi çalışanlarını bilgilendirmek.
 • İhtiyaç ve talep halinde, kullanılan bilgi yönetim sistemine veri girişi yapmak ve talep edildiğinde bunları raporlamak.
 • Proje kapsamında verilen hizmet içi eğitimlere katılmak.
 • Proje yönetimi ve görev yaptığı sağlık kuruluşu yöneticisi tarafından talep edilecek, hizmetin sunulmasını kolaylaştırıcı, yukarıdaki göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti verilen birimlerdeki tüm onam formlarının hastalara çevrilmesini ve sonrasındaki imza prosedürlerinin tamamlanmasını sağlamak.

ADAYLARIN BAŞVURABİLMESİ İÇİN GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER:

 • Türkiye’deki üniversitelerin Arapça – Türkçe Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak
 • Arapça diline sağlık ile ilgili konularda, yazılı ve sözlü olarak akıcı şekilde hakim olmak
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 2 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru sırasında adaylara 4 il tercihi hakkı verilmiştir. İstihdamın sağlanabileceği iller tercih sekmelerinde liste halindedir. Adaylar sırasıyla ilk çalışmak istedikleri ilden başlayarak seçenekli olarak diğer illeri tercih ederek başvurularını tamamlayacaktır.

Seçeneklerde yer alan “Genel Başvuru” ifadesi, ileride Türkiye genelinde oluşabilecek boş pozisyon olması halinde değerlendirilmek isteyen adayların seçebilmesi içindir.

Değerlendirmenin ilk aşamasında, yukarıda belirtilen başvuru asgari koşullarını sağlayamayan adaylar elenecek; evrakları kontrol edilerek başvurusu onaylanan adaylar ise kısa listeye kalacak ve dil yeterlilikleri için mülakata alınacaktır. Mülakat kontenjanı, proje yönetimi tarafından 100 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Bu sayının üzerinde geçerli başvuru alınmış olması halinde aşağıda belirtilen “tercih sebebi” niteliklere sahip adaylara öncelik verilecektir.

Değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olan mülakatlara alınan adaylar her bir üye tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve puan ortalamaları alınarak seçtikleri illere göre başarı sıralaması yapılacaktır.

Mülakat yeri, yöntemi ve tarihi adaylara, başvuru sırasında belirttikleri iletişim numaralarına ait Whatsapp uygulamasından iletilecektir. Adayların beyan ettikleri iletişim numarasında eksiklik veya yanlışlık olması kendi sorumluluklarında olup bu sebeple iletişim kurulamaması halinde proje yönetiminin her hangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Mülakatta, adayların belirtilen niteliklerine ek olarak;

 • Başvurdukları pozisyona yönelik mesleki ve alan bilgisi, deneyimi,
 • Genel kültür düzeyi,
 • Muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
 • İletişim yönü,

Ve benzeri hususlar da değerlendirilecek ve puanlamaya etki edecektir.

*Aşağıda belirtilmiş olan kriterler mülakat listesine alınacak adayların belirlenmesinde tercih sebebi olabilecektir.

 • Sağlık alanında en az iki yıl çalışma tecrübesine sahip olmak,
 • Yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde görev almış ve/veya Göç Sağlığı konularında bilgi sahibi olmak

Başvurular için son tarih 02 Ocak 2023 yerel saatle 23:59 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Mülakatta başarılı olup istihdama hak kazanan adaylardan işe giriş esnasında, adli sicil kaydı, sağlık raporu, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf, diploma fotokopisi, özgeçmişlerinde belirttikleri dil bilgilerine ilişkin dökümanlar ve iş deneyimleri için SGK hizmet dökümü ve/veya önceki iş yerlerinden alınmış resmi çalışma belgeleri istenecektir.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen ve adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olabilecek niteliklere ilişkin diğer destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilecektir.

Başvuru ve mülakat sırasında vermiş oldukları beyanları belgelerle kanıtlayamayan adayların sözleşmeleri imzalanmayacak, işe yerleştirme işlemleri tamamlanmayacak ve bu adaylar istihdam haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Mütercim - Tercüman ilanına başvurmak için tıklayınız.