HAKKIMIZDA

2015’te Avrupa Birliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan SIHHAT Projesi, sağlık alanında göç yönetimine dair hayata geçirilen en kapsamlı ve en büyük iş birliği çalışmasıdır. Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında sağlanan 210 milyon Euro finans desteği ile Şubat 2021’de başlatılan proje, ikinci fazında da göçmen sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi çalışmalarını sürdürmektedir.

Kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve kalite açısından göçmenlere sunulan mevcut sağlık hizmetini aşamalı olarak iyileştirmek üzere tasarlanan SIHHAT Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde Göçmen Sağlığı Merkezleri yaygınlaştırılmakta, personel istihdamı sağlanmakta, birinci ve ikinci basamak sağlık tesisleri için tıbbi cihazlar tedarik edilmekte, aşı ve vitamin temini ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları 29 ilde açılan 181 Göçmen Sağlığı Merkezi ve 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve bu merkezlerde istihdam edilen 4.000’e yaklaşan sağlık çalışanı ile göçmen sağlığının gereksinimleri göz önüne alınarak hizmet verilmeye devam edilmektedir.

2011-2021 arası 93 milyonu aşkın muayene ve 2,5 milyon ameliyat yapılmış, 930 bini aşkın göçmene 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiş, ulusal aşı takvimine uygun olarak 2014-2021 arası 8,6 milyon doz aşı yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilen, Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi’nin (SIHHAT II) faaliyet alanları;

  • Önceki fazda başlayan birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılarak sürdürülmesi,
  • Üreme Sağlığı ve Psikososyal Destek faaliyetlerinin kapasitesinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması,
  • Göçmenlerde sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi için eğitim ve dış erişim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
  • Sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara Mobil Sağlık Araçları ile yerlerinde koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri sağlanması,
  • Sağlık personelin kapasitesinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kanıta dayalı politika üretim araçlarının aktif olarak kullanılması için ulusal, uluslararası, akademik, paydaş temelli çalışmaların yapılması olarak sıralanabilir.

Bu haliyle SIHHAT Projesi, göçmen sağlığı yönetimine yönelik olarak hayata geçirilen en kapsamlı ve en büyük iş birliği çalışmasıdır.


DUYURU
Satınalma
İnsan Kaynakları