Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” (SIHHAT) Projesi ile Türkiye'de Geçici Koruma altında yaşayan Suriyelilerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik kendi dillerinde çözüm üretilerek birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir; Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 29 ilde sağlık hizmetleri sunumunun kapasitesi ve kalitesi artırılarak Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin bu hizmetlere erişimi kolaylaştırılmıştır.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Desteklenmesi faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilere (GKaS) kendi dillerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunulmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında; bağışıklama sistemleri, bulaşıcı hastalıkları ve epidemileri kontrol altına almaya yönelik hizmetler, tüberküloz kontrolüne yönelik hizmetler, çevre sağlığı hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, çocuk ve adölesan sağlığı hizmetleri sunulmaktadır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • Eylül 2020 itibariyle GKaS’ın yoğun olarak yaşadığı 29 ilde 177 GSM bünyesinde 792 Göçmen Sağlığı Birimi (GSB) kurulmuştur/desteklenmiştir.
 • Göçmen Sağlığı Merkezlerinin kurulduğu/desteklendiği 29 hedef il ile Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma altındaki Suriyeli nüfusun %96,20’sine ulaşılabilmektedir.
 • Kurulan/desteklenen GSM’lerden 48’i Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleridir. Bu merkezlerde; dâhiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları alanlarında uzman hekim kadroları, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, laboratuvar ve röntgen hizmetleri de sunulmaktadır.
 • Kurulan/desteklenen GSM’lerde proje kapsamında istihdam ettiğimiz psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek, danışmanlık ve çeşitli eğitimler verilmektedir. Eylül 2020 itibariyle 6248 Suriyeliye 8211 seans/hizmet sunulmuştur.
 • Proje kapsamında Aralık 2020 itibariyle toplam 3422 personel istihdam edilmiştir. Bunların 125'i Uzman Hekim, 606'sı Pratisyen Hekim, 5'i Diş Hekimi, 995'i Ebe/Hemşire, 76'sı Röntgen ve Laboratuvar Teknisyeni, 41'i Psikolog, 37'si Sosyal Çalışmacı, 4'ü Tercüman, 1128'i Hasta Yönlendirme Personeli, 405'i Destek Personelidir. Hasta Yönlendirme Personelinin 719’u 65 ilde ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapmaktadır.
 • Eylül 2020 itibariyle GSM’lere başvuran Geçici Koruma altındaki Suriyeliler için yaklaşık 8,8 milyon laboratuvar testi gerçekleştirilmiştir.
 • Kurulan/desteklenen G/GSM’lerde, 2017 ile 2020 yılları arasında Geçici Koruma altındaki Suriyeliler, yaklaşık 13,5 milyon birinci basamak sağlık hizmeti almıştır.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) amacı, kronik ruh sağlığı problemlerine sahip Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum için ruh sağlığı hizmetleri sunmaktır. Bu merkezlerde, kronik psikiyatrik hastalar tıbbi tedavi almakta ve zamanlarını eğlence-dinlenme faaliyetleriyle geçirmeleri sağlanmaktadır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis illerinde 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur/desteklenmiştir. İstanbul’da biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere 2 TRSM bulunmaktadır.
 • Bu merkezlerde Arapça ve Türkçe bilen Hasta Yönlendirme ve Destek Personeli istihdam edilmektedir.
 • 2020 Eylül ayına kadar SIHHAT kapsamındaki TRSM’lere aylık ortalama 2.000 Türk ve Suriyeli başvuru yapmıştır, bu kişilere yaklaşık 42.000 ruh sağlığı hizmeti sunulmuştur.
 • Merkezler için mobilya, spor ekipmanları, medikal ekipmanlar, bilişim ekipmanları ve sarf malzemeleri tedariki gerçekleştirilmektedir.
Mikrobesin Destek Hizmetleri faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin mikrobesin eksikliklerini azaltmak ve sağlıklı beslenmelerini desteklemektir. Aynı zamanda gebelik ile lohusalık dönemlerinde anneye gerekli besin takviyelerini sunmak amaçlanmaktadır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • 2,6 milyon kutu D vitamini, 2,4 milyon kutu demir takviyesi tedariki sağlanmıştır.
 • 2019 Yılı sonuna kadar Suriyeli bebek/çocuk ve kadına 2,1 milyon kutu D vitamini takviyesi sağlanmıştır.
 • 2019 Yılı sonuna kadar Suriyeli bebek/çocuk ve kadına 2 milyon kutu demir takviyesi sağlanmıştır.
Üreme Sağlığı Hizmetleri faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin üreme sağlığı hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • Yaklaşık 2 milyon oral kontraseptif ve yaklaşık 20 milyon kondom tedariki gerçekleşmiştir.
 • 2019 yılı sonuna kadar Geçici Koruma altındaki Suriyeli kadına, toplam 1,4 milyon oral kontraseptif desteği sağlanmıştır.
 • Yaklaşık 750 bin Suriyeli kadın 2,6 milyon doğum öncesi bakım hizmeti almıştır.
Bağışıklama Hizmetleri faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyeli kadın ve çocukları aşı ile önlenebilir hastalıklardan korumak, buna bağlı hastalık ve ölümleri azaltmaktır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • Toplam 5,5 milyon doz aşı tedariki sağlanmıştır.
 • 6,25 milyon enjektör, aşı dolabı, aşı saklama üniteleri, aşı taşıma araçları ve soğutma üniteleri tedarik edilmiştir.
 • 2020 Haziran sonuna kadar 4,2 milyon doz aşı Suriyeli bebek/çocuklara (0-59 ay) uygulanmıştır.
Mobil Sağlık Hizmetleri faaliyetinin amacı kırsal alanda yaşayan, mevsimlik işçilik gibi nedenlerle hareket halinde olan, yaşlılık – engellilik gibi hassasiyetleri nedeni ile sağlık hizmetlerine ulaşması zor olan Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin, birinci basamak sağlık hizmetlerine ve kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmaktır. Kanser tarama hizmetleri ile Suriyeli nüfusun kansere bağlı hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması ve kanserin yol açacağı ekonomik yükün önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • 102 Mobil Sağlık Aracı alımı gerçekleştirilmiştir.
 • 5 mobil kanser tarama aracı ile kanser tarama hizmeti gerçekleştirilmektedir.
 • Kasım 2020 itibariyle, Geçici Koruma altındaki Suriyelilere toplam 420.000 kanser tarama hizmeti sunulmuştur.
Kamu Hastanelerine Tıbbi Cihaz Desteği faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde kamu hastaneleri üzerindeki yükün hafifletilmesidir. Faaliyet kapsamında, kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin ve medikal ekipman ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Bu faaliyet kapsamında:
 • 113 kamu hastanesi için 3966 adet medikal cihaz/ekipman ve 163 adet ameliyat mikroskobu alımı yapılmıştır.
Sağlık Personelinin Eğitimi faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilere hizmet veren Türk sağlık personelinin, Proje kapsamında görev yapan hasta yönlendirme personelinin; göç sağlığı, kültürlerarası iletişim, ulusal ve uluslararası göç mevzuatı gibi konularda kapasitesinin artırılmasıdır.
Bu faaliyet kapsamında
2019 Yılı Kasım ayına kadar;
 • 50 TRSM personeli için 2 tur oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir.
 • 966 Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme personeline 7 tur eğitim verilmiştir.
 • 2520 sağlık personeline 22 tur eğitim verilmiştir.
Acil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi faaliyetinin amacı Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ihtiyaçlarının acil sağlık hizmetleri üzerinde yarattığı yükün hafifletilmesi ve Suriyeli nüfusun acil sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesidir.
Bu faaliyet kapsamında:
 • 50’si yeni doğan olmak üzere 430 ambulans tedarik edilmiştir.
Sağlık Okuryazarlığının Artırılması ve Görünürlüğe Yönelik Faaliyetlerin amacı GKaS’ın sağlık hizmetlerine olan taleplerini artırmak, kendi sağlık durumlarını takip etmelerini ve taleplerini doğru şekilde yönetmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bu faaliyetle birlikte Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve projenin tanıtılması hedeflenmektedir.
Bu faaliyet kapsamında:
 • 16 farklı konuda 500.000 poster ve 38 farklı konuda 20.000.000 broşür basılmış, sağlık merkezlerine dağıtılmıştır.


DUYURU
Satınalma
İnsan Kaynakları