SIHHAT II Projesi (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “Aşı ve Antiserum Alımı (Dörtlü Karma Aşısı, Beşli Karma Aşısı, Hepatit B Aşısı, Hepatit A Aşısı, KKK Aşısı, Suçiçeği Aşısı, Akrep Antiserumu ve Yılan Antiserumu)” ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini vaccine@sihhatproject.org adresine 09.11.2021 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.
İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler ilgi bildirimi sürecini takiben gönderilecektir.