SIHHAT II (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) projesi kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “Aşı, Antiserum ve Enjektör Alımı İhalesi” yapılması planlanmaktadır. İhale kapsamında BCG Vaccine (Verem Aşısı), OPV Vaccine (Bivalan Oral Çocuk Felci Aşısı), Rabbies Vaccine (Kuduz Aşısı), Rabbies Antiserum (Human) (İnsan Kaynaklı Kuduz İmmunglobuluni), Rabbies Antiserum (Horse) (At Kaynaklı Kuduz İmmunglobuluni), Tetanus Antiserum (Human) (İnsan Kaynaklı Tetanoz İmmunglobuluni), Hepatit B (Pediatrics) Vaccine (Pediatrik Hepatit B Aşısı), Snake Anticerum (Yılan Antiserumu) ve Injektor (2cc)(Enjektör) alımı yer alacaktır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini vaccine@sihhatproject.org e-posta adresine 05.10.2022 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.
İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için Teknik Şartnameler ilgi bildirimi sürecinden sonra gönderilecektir.